YRITYKSEMME

DTD on suoraviivaisista markkinoinnin- ja myynnin ratkaisuistaan tunnettu perheyritys, joka on perustettu jo vuonna 1993. Vahva B2B -myynnin osaamisemme on monipuolistunut ja vastaa nyt entistä paremmin monikanavaisen markkinointiviestinnän asettamiin haasteisiin. 

Henkilöstömme vahva asiantuntemus ja monialainen kokemus on mahdollistanut kehityksen, jonka tuloksena on syntynyt mitattavia tuloksia vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Myynti mahdollistaa yritysten kasvun ja elossa pysymisen. Parhaimmillaan hyvällä myyntityöllä rakennetaan vuosikymmeniä kestäviä menestystarinoita. Suurin osa yhteistyökumppaneistamme on pysynyt matkassamme koko yrityksemme historian ajan. 

Digitaalisuudesta huolimatta B2B-myynnissä on tänäkin päivänä keskeistä yhteyden rakentaminen ihmisiin sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen.

Myyntimme ja markkinointimme on muuttunut entistä asiakaskeskeisemmäksi. Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa asiakas haluaa myyjän vastaavan kokonaisvaltaisesti myymänsä tuotteen tai palvelun käyttöönotosta ja kaikesta siihen liittyvästä, jotta asiakas voi selvitä mahdollisimman vähällä vaivalla.

 

Tämä muutos vaatinut meiltä uutta osaamista ja uusien kokonaisuuksien hallintaa.

"Mielestämme osto- ja myyntiprosessien tulisi olla entistä läpinäkyvämpää"

Toimintamme keskiössä on asiakasymmärrys, minkä vuoksi henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen on tärkeämpi kuin koskaan. Jos myyjä ei ymmärrä asiakkaan tarvetta, on vaikea tehdä tarjous, josta asiakas ei pysty kieltäytymään.

B2B-myynnin onnistumisessa keskeistä on rakentaa yhteys asiakkaisiin ihmisinä ja ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa. Näitä taitoja ei koskaan voi opetella liikaa, sillä työ on jatkuvaa oppimista.


Murros asiakkaiden ostokäyttäytymisessä pakottaa yritykset uuden eteen. Organisaatiossamme on alusta lähtien ollut käytössä malli, jossa ”kaikki myy”. 

Asiakkaamme odottavat meiltä syvällistä asiakasymmärrystä, innovatiivisuutta ja ammattimaisuutta.

Samalla kun perinteisen markkinoinnin keinojen teho laskee, uusi aika vaatii saumatonta yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välillä. Menestyjät tehostavat tekemistään hyödyntämällä teknologiaa.

Jatkuva kehittyminen ja uusien toimintatapojen luominen ovat aina olleet toimintamme kulmakiviä ja tässä kehityksessä haluamme olla jatkossakin mukana.

Olemme valtakunnallinen myyntiorganisaatio, jossa myyntiin suhtaudutaan intohimoisesti!