PALVELUMME

Asiakastyytyväisyys on suurin intohimomme

Erinomainen asiakaskokemus on intohimomme. Kasvamme kannattavasti asiakkaidemme menestyessä.

Ennakoimme alan muutoksia ja omaksumme ne ketterästi.

Ammattitaitoinen markkinointitiimimme toteuttaa kampanjat ja projektit lyhyistä kampanjoista aina laajempiin myyntikokonaisuuksiin asti. Palveluumme kuuluu myös yksilöllisesti suunnitellut projektit tuotteesta riippumatta.

Mikäli haluat tuotteellesi tai palvelullesi kunnon kasvukäyrän ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti toteutettuna avaimet käteen-periaatteella, kannattaa pyytää ilmainen tarjous meiltä!

Osaavassa markkinoinnissa yhdistyvät monien markkinointikeinojen parhaat puolet: henkilökohtaisen myyntityön tehokkuus ja vuorovaikutus sekä massamarkkinoinnin nopeus ja volyymi. Suuretkin asiakasmäärät tavoitetaan tarkasti räätälöitävällä viestillä ja asiakkaan kanssa keskustellen.

Uskomme yhteistyöhön

Meillä on halu ja taito synnyttää parhaita asiakaskokemuksia ajasta, paikasta ja kanavasta riippumatta – palvella asiakkaidemme asiakkaita. Tämä ei onnistu asiakaspalvelua tai myyntiä ulkoistamalla. Se syntyy tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa, vuorovaikutuksessa ja yhdessä kehittämällä.

Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa juuri heille sopivan asiakaskokemuksen eri tilanteissa ja eri kanavissa. Käytännössä muotoilemme asiakaskohtaisen palveluprosessin, joka ratkaisee haastavankin tilanteen ja synnyttää tyytyväisiä asiakkaita.

Tavoitteenamme on kehittyä yhdessä asiakkaiden kanssa, toimia asiakasläheisesti sekä integroitua entistä syvemmin asiakkaiden toimintaan, niin teknologian kuin asiakkaiden omien prosessien osalta.

Olemme aktiivinen kumppani, kun haluatte kehittää asiakaskokemusta ja mietitte seuraavaa askelta kohti parempia ja tuloksekkaita kohtaamisia nykyisten ja tulevien asiakkaidenne kanssa.

Rakennamme asiakaskohtaamisissa unohtumattomia, ainutkertaisia hetkiä. Pitkä kokemuksemme ja vankka ammattitaitomme ovat terävöittäneet meille sen, mikä on asiakaspalvelussa kaikkein tärkeintä- ihmisten väliset kohtaamiset.

"Toteutamme asiakkaidemme kanssa juuri heille sopivan ratkaisun"

Laatu merkitsee meille hyvää asiakaspalvelua

Laatu merkitsee meille ennen kaikkea hyvän asiakaspalvelun tuottamista niin DTD:n asiakkaille, yhteistyökumppaneille kuin loppuasiakkaallekin. Toimintamme perustuu yhtiömme johdon määrittelemään laatupolitiikkaan:

• Asiakastyytyväisyys on toimintamme lähtökohta. Toteutamme toimeksiannot laadullisesti ja aikataulullisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

• Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Kuuntelemme asiakasta ja huomioimme asiakaspalautteen toimintamme kehityksessä.

• Tuotamme tuloksellisia kohtaamisia ja kasvamme kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa.

• Tavoitteemme on lisätä yrityksemme liikevaihtoa ja tuottavuutta ja samalla tuottaa lisäarvoa asiakkaallemme.

• Ammattitaitoinen ja DTD:n arvoihin sitoutunut henkilöstö mahdollistaa em. toteutumisen.

Asiakaskuntamme

Asiakkaitamme ja yhteistyötahojamme ovat mm. suomalaiset ja kansainväliset kustantajat, ohjelmistotalot ja kouluttajat. Kaikkia heitä yhdistää laadukkaat tuotteet ja palvelut. Samaan pyrimme myös omassa toiminnassamme.

Olemme erikoistuneet toimimaan B2B –ympäristössä ja pitkäaikaisen kokemuksemme myötä ymmärrämme hyvin erilaisten organisaatioiden päätöksenteko– ja ostoprosesseja.

Löydämme todennäköisesti asiakkaidemme joukosta tarvettanne vastaavan jo toteutetun projektin, jota voimme hyödyntää markkinointikampanjanne suunnittelussa.

Tunnemme vastuumme

Markkinoivana yrityksenä kannamme vastuumme markkinointimme eri osista -kuten kieltojen hallinnoinnista, viestien sisällöstä, osoitelähdemerkinnöistä jne.

B2B –sähköpostimarkkinointimme perustuu aina tunnistetun yrityshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Keräämme itse asiakasrekisterimme mm. muun markkinoinnin yhteydessä.
Päivitämme rekistereitämme säännöllisesti emmekä käytä ns. ostorekistereitä tai muilta kolmansilta osapuolilta saatuja osoitelistoja. Huolehdimme siitä, että markkinoitava tuote tai palvelu liittyy henkilöön tämän työtehtävien, vastuualueen tai asemavaltuutuksen perusteella. Voimme myös kohdistaa markkinointiamme asiakassuhteeseen perustuen olemassa oleville yritysasiakkaillemme.

Muilta osin noudatamme mm. ASML:n, ICC:n ohjeistuksia, sekä sähköisen viestinnän tietosuojalakia, henkilötietolakia, viranomaisohjeistuksia ja toimialakäytäntöjä markkinointiin liittyen.

Myyntimme on asiakaslähtöistä

Maailmassa, jossa dataa on tarjolla enemmän kuin koskaan. olemme luoneet systemaattisen ja monistettavan myyntiprosessin, joka toimii tuloksellisesti.

Digitaalinen vuorovaikutus on lisääntynyt nopeasti. Siinä, missä kännykkä mullisti myyjän päivätyötä kaksikymmentä vuotta sitten, havaitaan samankaltainen suuri muutos nettiteknologioiden käytössä. Digisovellukset eivät korvaa myyjän omaa tietämystä ja henkilökohtaisia kontakteja, mutta tehokkaimmat myyjät osaavat valjastaa ne avukseen.

Päätöksentekijät aktivoituvat toden­näköi­semmin myynti­keskus­teluissa, kun ostokokemus on personoitu. Tämän takia B2B-myyjien tulee ymmärtää päätöksen­tekijöiden tarpeet, halut ja toiveet, jotta he voivat jakaa oikeanlaista materiaalia ja kommunikoida yksilöl­lisesti ottaen ostajan huomioon.

Ulkoista myyntisi meille!